Acties

B.T.W. regeling

Het btw-tarief voor renovatie, opknappen en herstel van woningen van 2 jaar en ouder is verlaagd van 21% naar 9%. Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 9%-tarief dit geld voor zowel het materiaal en uurtarief. Voor glas geld het BTW tarief van 9% op uurtarief en materiaalkosten 21% BTW. Voor behangwerk geld dit alleen op het uurtarief 9%, maar op de materiaalkosten 21% BTW.

Met de term woningen wordt aangeduid dat dit tarief alleen van toepassing is op het schilderen  van huizen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond. Het schilderen van bedrijfsgebouwen en –ruimtes, kerken en scholen blijven belast met het 21% -tarief. Dat wil zeggen niet bewoonbare panden worden belast met 21%. Alle leveringen van verf, glas en behang wordt ook belast met 21%. Ook al is uw woning ouder dan 2 jaar, wordt er over geplaatst en geleverd glas en behang ook 21% in rekening gebracht. Onder schilderen worden in dit verband verstaan het verwerken en aanbrengen van producten zoals lak en muurverven, vernissen, beitsen en voorstrijkmiddelen. Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 2 jaar is bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning tenminste voor de helft bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar om in aanmerking te komen voor het 9%-tarief.

De volgende klussen en werkzaamheden vallen ook in 2023 onder het verlaagde btw-tarief:

 • Behangen aanbrengen;
 • Schilderen binnen en buiten;
 • Glaswerk plaatsen

Twee voorwaarden gelden hierbij:

 • Uw woning is ten minste twee jaar oud, gemeten vanaf het moment waarop de woning voor het eerst in gebruik wordt genomen.
 • Het gaat om een woning dat bestemd is voor de permanente bewoning of minimaal 50% bewoont door een particulier of particulieren.

Meestal is het wel bekend of een woning ouder dan twee jaar is. Als u twijfelt kan dit worden nagegaan in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen, BAG. Ingewikkelder wordt het als een woning in delen wordt gebouwd. Dan is namelijk een aanvullende eis dat de woning voor minimaal 50% moet bestaan uit delen die ouder dan twee jaar zijn.

Bij het schilderen van een woning ouder dan twee jaar vallen ook onder het 9%-tarief:

 • Het voorbereiden van het schilderwerk, de voorbehandelingen en de gebruikte materialen.
 • Het aanbrengen van een giet- of coatingvloer als verfproduct.
 • Het binnen een verfsysteem toepassen van flakes op een trap of vloer.
 • Het schuren en lakken van een parketvloer of een andere houten vloer.
Een doel van een permanente bewoning door een particulier is vereist, dus vallen de volgende woningen en panden niet onder het laag btw-tarief:
 • Een internaat;
 • Een vakantiewoning;
 • Een bedrijfsgebouw;
 • Een afzonderlijke garagebox, wel een garagebox direct bij uw woning
 • Hotels en pensions;
 • Een asielzoekerscentrum;
 • Een ziekenhuis.

Maar een woning kan ook tijdelijk leeg staan of toch aan de eisen voor particuliere bewoning voldoen. Daarbij doel ik op:

 • Een aanleunwoning bij een verzorgingsinstelling of verpleeghuis.
 • Een studentenwoning.
 • De gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden. Denk aan een verzorgingshuis voor bewoners, of een verpleeg- en verzorgingsinstelling met permanente bewoning.
 • Een klooster dat in gebruik is voor bewoning.
 • Een woonboot voor permanente bewoning die aangesloten is op voorzieningen voor gas, water en licht.
 • Een woonwagen die aangesloten is op voorzieningen voor gas, water en licht.

Vraag een offerte aan